Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių projekto

2013 11 11
Siekiant užtikrinti, kad teisė naudotis AB „Amber Grid“ valdoma perdavimo sistema būtų suteikiama objektyviai, sąžiningai, lygiomis sąlygomis, nediskriminuojant sistemos naudotojų, Komisija teikia viešajai konsultacijai Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių projektą (toliau – Projektas).

Esminės nuostatos Projekte:


- išdėstyta naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema tvarka ir sąlygos;
- nustatytos perdavimo sistemos operatoriaus ir perdavimo sistemos naudotojų teisės ir pareigos.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. gruodžio 6 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g. 25 C, LT 08223 Vilnius), faksu (8 5 213 5270) arba elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-11-11