2013 11 14
Komisija, įvertinusi AB agrofirmos „Josvainiai“ pateiktus duomenis gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinei ribai skaičiuoti, 2014–2018 metų reguliavimo periodui nustatė 70,51 Lt už tūkst. m³ skirstymo kainos viršutinę ribą (be PVM). Šiuo metu galiojanti skirstymo kainos viršutinė riba – 65,17 Lt už tūkst. m³ (be PVM).

Vadovaujantis sąnaudų kilmės priežastingumo bei veiklų proporcingumo principais, Komisija 2014–2018 metų reguliavimo periodo bazinėmis dujų skirstymo veiklos sąnaudomis pripažino 143,2 tūkst. Lt: iš jų investicijų grąža sudaro 30,2 tūkst. Lt. Komisija nepripažino pagrįstomis daugiau nei 28 tūkst. Lt sąnaudų.

AB agrofirmos „Josvainiai“ skirstymo kainos viršutinės ribos pokytį lėmė prognozuojamas skirstomų gamtinių dujų kiekio mažėjimas. 2014 metais AB agrofirma „Josvainiai“ planuoja skirstymo sistema transportuoti 2560 tūkst. m³ gamtinių dujų.

Komisija gamtinių dujų įmonėms skirstymo kainų viršutines ribas nustato 5 metų reguliavimo periodui. Komisijos sprendimu jos gali būti koreguojamos pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) dujų kainoms, mokesčiams, dujų kiekiui, dujų įmonėms įgyvendinus su Komisija suderintas investicijas ir t. t., tačiau ne dažniau kaip kartą per metus.

Konkrečias AB agrofirmos „Josvainiai“ kainas gamtinių dujų vartotojams Komisija planuoja patvirtinti iki lapkričio pabaigos.

Informacija parengta 2013-11-14