Komisija patvirtino AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainas

2013 11 14
Komisija, patikrinusi, ar AB „Lietuvos dujos“ pateiktos gamtinių dujų skirstymo kainos 2014 metams neviršija nustatytų kainų viršutinių ribų, reguliuojamų pajamų apimties, nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių, taip pat ar nustatymo principai – pagrįsti, objektyvūs ir skaidrūs, 2013 m. lapkričio 14 d. posėdyje patvirtino konkrečias gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainas atskiroms vartotojų grupėms.

AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos (Lt/tūkst. m³ be PVM), galiosiančios nuo 2014 m. sausio 1 d.
1 grupė – naudotojai, transportuojantys Q ≤ 500 m³ dujų per metus;
2 grupė – naudotojai, transportuojantys 500 m³ ˂ Q ≤ 20 tūkst. m³ dujų per metus;
3 grupė – naudotojai, transportuojantys 20 tūkst. m³ ˂ Q ≤ 0,1 mln. m³ dujų per metus;
4 grupė – naudotojai, transportuojantys 0,1 mln. m³ ˂ Q ≤ 1 mln. m³ dujų per metus;
5 grupė – naudotojai, transportuojantys 1 mln. m³ ˂ Q ≤ 5 mln. m³ dujų per metus;
6 grupė – naudotojai, transportuojantys 5 mln. m³ ˂ Q ≤ 15 mln. m³ dujų per metus;
7 grupė – naudotojai, transportuojantys Q ˃ 15 mln. m³ dujų per metus.

AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainų pokyčio veiksniai – prognozuojamas skirstomų gamtinių dujų kiekis ir investicijos į infrastruktūrą.

Komisija AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams planuoja patvirtinti iki lapkričio pabaigos.

Informacija parengta 2013-11-14