2013 11 19
Komisija, siekdama užtikrinti, kad gamtinių dujų perdavimo operatorius, nustatydamas gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas atskiroms vartotojų grupėms, neviršytų Komisijos suskaičiuotų sąnaudų apimties, įvertintos nustatant perdavimo kainos viršutinę ribą 2014–2018 metams, priėmė sprendimą vienašališkai nustatyti AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, galiosiančias nuo 2014 m. sausio 1 d.

Komisija nustatė, kad AB „Amber Grid“, planuodama transportuoti 14,3 mln. m³ didesnį gamtinių dujų kiekį, 717,5 tūkst. Lt viršijo sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, lygį, Komisijos įvertintą nustatant perdavimo kainos viršutinę ribą.

AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo kaina susideda iš dviejų dalių: pastoviosios (ilgalaikių perdavimo paslaugų kaina už pajėgumus) ir kintamosios (kaina už suvartotų gamtinių dujų kiekį).

AB „Amber Grid“ pastovioji kainos dalis (Lt/tūkst. m³/para per metus)

AB „Amber Grid“ kintamoji kainos dalis (Lt/tūkst. m³)
Informacija parengta 2013-11-19