Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija suderino UAB „Joniškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas

Komisija, įvertinusi UAB „Joniškio vandenys“ 2012 metų faktines sąnaudas, nepripažino pagrįstomis daugiau nei 270 tūkst. litų sąnaudų ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 8,95 Lt/m³ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą.

UAB „Joniškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (be PVM)
Šaltinis: Komisija.

UAB „Joniškio vandenys“ centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis aprūpina Joniškio ir Žagarės miestų bei aplinkinių gyvenviečių vartotojus.

2008 – 2012 metais įmonė įgyvendino investicijų už 54,59 mln. Lt, iš jų ES parama – 35,95 mln. Lt. Už šias lėšas paklota 48,58 km vandentiekio ir 52,59 km nuotekų tinklų, prie vandentiekio tinklų prisijungė 755 vartotojai, prie nuotekų tinklų – 738 vartotojai, rekonstruoti Joniškio nuotekų valymo įrenginiai, Stungių nuotekų valymo įrenginiai, rekonstruota 1,42 km vandentiekio, 4,56 km nuotekų tinklų, pastatyta 14 nuotekų siurblinių, rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai Joniškyje, pastatyti Gaižaičių kaimo nugeležinimo įrenginiai.

UAB „Joniškio vandenys“ 2013–2017 metais planuoja įgyvendinti investicijų už 68,173 mln. Lt, iš jų didžioji dalis – 48,190 mln. Lt bus finansuojama Europos Sanglaudos fondo lėšomis, savivaldybių lėšos sudarys 10,287 mln. Lt, valstybės – 5,668 mln. Lt, įmonė skirs 3,278 mln. Lt nuosavų lėšų, dar 0,750 mln. Lt skolinsis iš banko. Įgyvendinus veiklos ir plėtros planą, bus nutiesta apie 50,7 km vandentiekio ir 52,4 km nuotekų tinklų, rekonstruotos Skaistgirio ir Žagarės vandenvietės, pastatyti 5 nugeležinimo įrenginiai kaimų vandenvietėse, (23,0 proc. tiekiamo vandens atitiks Higienos normų reikalavimus), rekonstruoti Stupurų nuotekų valymo įrenginiai, prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų bus sudaryta galimybė prisijungti apie 1316 vartotojų.

Šiuo metu centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudojasi 57,9 proc. Joniškio rajono savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo – 46,5 proc., 10,9 proc. vartotojų gauna Lietuvos higienos normos reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį. Planuojama, kad iki 2015 metų centralizuotos geriamojo vandens tiekimo paslaugos bus prieinamos 67 proc. Joniškio rajono savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo paslaugos – 54,6 proc.

Praėjusiais metais UAB „Joniškio vandenys“ pardavė 343 tūkst. m³ vandens ir priklauso V įmonių grupei (pardavimai nuo 201 iki 500 tūkst. m³ per metus).

Komisijos suderintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalios jas patvirtinus Joniškio rajono savivaldybės tarybai.

Informacija parengta 2013-11-21