Komisija nepripažino VšĮ Marijampolės ligoninės konkurenciniu šilumos vartotoju

2013 11 21
Siekiant apginti vartotojų interesą šilumą gauti mažiausiomis kainomis, Komisija, išnagrinėjusi VšĮ Marijampolės ligoninė pateiktą prašymą ir atsižvelgdama į esmines aplinkybes, nusprendė nepripažinti VšĮ Marijampolės ligoninės konkurenciniu šilumos vartotoju.

Konkurencinio vartotojo statusas reiškia, kad tokiam vartotojui šiluma tiekiama už kainą, nustatytą individualių sąnaudų metodu. Šilumos ūkio įstatyme numatyta, jog konkurenciniu šilumos vartotoju gali būti:
1) šilumos vartotojas, esantis šilumos tiekimo konkurencinėje zonoje, nustatytoje savivaldybės tarybos specialiajame šilumos ūkio plane, ir suvartojantis daugiau kaip 1 proc. šilumos tiekėjo per praėjusius kalendorinius metus realizuoto šilumos kiekio arba
2) kitas Komisijos nustatytas šilumos vartotojas, suvartojantis daugiau kaip 1 proc. šilumos tiekėjo per praėjusius kalendorinius metus realizuoto šilumos kiekio. Antra sąlyga nurodo, kad šilumos vartotojui, ketinančiam tapti konkurenciniu šilumos vartotoju, būtina ne tik suvartoti daugiau nei 1 proc. šilumos tiekėjo per praėjusius kalendorinius metus realizuoto šilumos kiekio, tačiau toks šilumos vartotojas turi būti įvertintas Komisijos, kuri, atsižvelgusi į objektyvias aplinkybes bei teisės aktų nuostatas, nuspręstų dėl konkurencinio šilumos vartotojo statuso suteikimo.

Komisija, išnagrinėjusi VšĮ Marijampolės ligoninės prašymą, nustatė, kad:

• VšĮ Marijampolės ligoninė nepatenka į šilumos tiekimo konkurencinę zoną.
• Marijampolės savivaldybė pritartų, jei VšĮ Marijampolės ligoninei būtų suteiktas konkurencinio šilumos vartotojo statusas arba ligoninė nebūtų pripažinta konkurenciniu šilumos vartotoju, taip pat neprieštarautų, jeigu VšĮ Marijampolės ligoninė atsijungtų nuo centralizuoto šilumos tiekimo ir ieškotų pigesnių apsirūpinimo šilumos energija alternatyvų.
• UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ 2011–2012 metais VšĮ Marijampolės ligoninei pardavė 7,07 tūkst. MWh šilumos energijos, t. y. 2,4 proc. nuo iš viso UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ realizuoto šilumos kiekio per 2011 m. (132,6 tūkst. MWh) bei 2,9 proc. nuo 2012 m. realizuoto šilumos kiekio (137,2 tūkst. MWh).
• Tiriamoje Marijampolės miesto centralizuoto šilumos tiekimo teritorijoje yra dar 1 stambus vartotojas, suvartojantis daugiau nei 1 proc. UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ realizuojamos metinės šilumos energijos kiekio ir galintis būti potencialiu konkurenciniu šilumos vartotoju.
• VšĮ Marijampolės ligoninė, negavusi konkurencinio šilumos vartotojo statuso, ketina atsijungti nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos ir šilumos energija apsirūpintų individualiai.
• Jei VšĮ Marijampolės ligoninei būtų pritaikyta 5 proc. mažesnė šilumos kaina (iki 25,58 ct/kWh), UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ galutinė šilumos kaina vartotojams aptarnaujamoje teritorijoje padidėtų 0,14 proc., sumažinus kainą 10 proc. (iki 24,24 ct/kWh) – likusiems vartotojams šilumos kaina išaugtų 0,29 proc. VšĮ Marijampolės ligoninei taikant Komisijos apskaičiuotą savikainą (23,97 ct/kWh), likusiems vartotojams šilumos kaina padidėtų 0,26 proc.
• VšĮ Marijampolės ligoninei atsijungus nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, galutinė šilumos kaina kitiems vartotojams didėtų 1,0 proc. (iki 27,20 ct/kWh be PVM).
• VšĮ Marijampolės ligoninės suvartojamas šilumos kiekis nedaro reikšmingos įtakos centralizuotai tiekiamos šilumos galutinei kainai kitiems vartotojams UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ aptarnaujamoje Marijampolės miesto centralizuoto šilumos tiekimo teritorijoje.

Komisija konkurencinio šilumos vartotojo statusą yra suteikusi UAB „Švyturys – Utenos alus“ ir AB Birštono sanatorija „Versmė“.

Informacija parengta 2013-11-21