UAB „ELDU“ ir UAB „Elsonta“ išduotos gamtinių dujų tiekimo licencijos

2013 11 21
Komisija 2013 m. lapkričio 21 d. posėdyje priėmė sprendimą išduoti gamtinių dujų tiekimo licencijas UAB „ELDU“ ir UAB „Elsonta“.

Gamtinių dujų tiekimo licencijas turi 26 ūkio subjektai iš jų 9 vykdo veiklą. Įmonių, kurioms Komisija yra išdavusi gamtinių dujų tiekimo licencijas, sąrašas skelbiamas Komisijos tinklalapyje.

Informacija parengta 2013-11-21