Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Pavirtinta Leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą forma

Komisija, siekdama mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, parengė ir patvirtino Leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą formą (toliau – Forma).

2012 m. vasario 7 d. įsigaliojus naujai Elektros energetikos įstatymo redakcijai, nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla reguliuojama nebe licencijomis, o leidimais, kuriems išduoti nustatyta mažiau reikalavimų ir sąlygų. Ūkine komercine veikla besiverčiantis asmuo turi teisę užsiimti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla be išankstinio Komisijos leidimo, tačiau apie tai turi iš anksto informuoti Komisiją Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos pradžia laikoma tinkamo pranešimo Komisijai pateikimo diena. Jeigu asmuo pageidauja, Komisija išduoda rašytinį patvirtinimą – leidimą apie tokio asmens vertimąsi nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla.

Informacija parengta 2013-11-21