Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija patvirtino Reikalavimus elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus rengiamai atitikties programai

Siekiant sudaryti vienodas nediskriminacines prieigos ir pasinaudojimo elektros energijos skirstomaisiais tinklais sąlygas, užtikrinti skirstomųjų tinklų operatoriaus veiklos nepriklausomumą nuo gamybos ir tiekimo veiklos interesų bei išvengti šių veiklos rūšių kryžminio subsidijavimo, Komisija parengė ir patvirtino Reikalavimus elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus rengiamai atitikties programai (toliau – Reikalavimai).

Esminės nuostatos Reikalavimuose:

- elektros energijos skirstomųjų tinklų operatorius įpareigotas iki 2014 m. kovo 1 d. parengti ir Komisijai pateikti atitikties programą bei nustatyti elektros energijos skirstymo tinklų naudotojų nediskriminuojančias priemones, darbuotojų pareigas, konfidencialios informacijos disponavimo sąlygas ir tvarką;
- įtvirtinta elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus paskirto atitikties pareigūno, vykdančio atitikties programos priežiūrą, funkcijos;
- numatyta metinės atitikties programos ataskaitos rengimo, skelbimo ir pateikimo Komisijai tvarka.

Informacija parengta 2013-11-21