Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija konstatavo SKY ENERGY GROUP, UAB vykdomų reguliuojamų nepriklausomo elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tiekimo veiklų sąlygų pažeidimus

Komisija, siekdama apginti vartotojų interesus, užtikrinant patikimą aprūpinimą elektros energija ir gamtinėmis dujomis, įvertino nepriklausomo tiekėjo SKY ENERGY, GROUP vykdomas elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimo veiklas.

Komisija konstatavo, kad SKY ENERGY GROUP, UAB:
• 2013 m. rugsėjo 30 dienai neatitiko Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimo, numatančio, jog nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo;
• 2013 m. rugsėjo 30 dienai bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis buvo mažesnis nei apskaičiuota finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė elektros energijos tiekimo veiklai ir mažesnis nei apskaičiuota finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė dujų tiekimo veiklai;
• pinigų srautai nėra pakankami reguliuojamoms nepriklausomo elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tiekimo veikloms vykdyti, esama reikšmingų pradelstų įsiskolinimų, įskaitant įsiskolinimus už patiektą balansavimo elektros energiją;
• neįvykdo garantinių įsipareigojimų perdavimo sistemos operatoriui pilna apimtimi;
• teigia, jog papildomo finansavimo galimybę neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime svarstys 2013 m. gruodžio 2 d.

Komisija įpareigojo SKY ENERGY GROUP, UAB:
• atlikti veiksmus pagal Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus, t. y. užtikrinti, kad nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo, ir apie atliktus veiksmus informuoti Komisiją;
• iki 2013 m. gruodžio 4 d. pateikti įrodymus (įskaitant finansinę atskaitomybę), kad bendrovė ištaisė Komisijos nurodytus reguliuojamų nepriklausomo elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tiekimo veiklų sąlygų pažeidimus.

SKY ENERGY GROUP, UAB neįvykdžius Komisijos nurodytų įpareigojimų ar paaiškėjus naujiems reguliuojamos veiklos pažeidimams, dėl kurių nepriklausomo tiekimo veikla taptų negalima, Komisija gali sustabdyti bendrovei išduoto nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimo ir gamtinių dujų tiekimo licencijos galiojimą.

Informacija parengta 2013-11-21