Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nustatė visas 2014 metų elektros energijos kainų dedamąsias

Vyriausybei 2013 m. lapkričio 20 d. nustačius Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) teikėjus ir paslaugų teikimo apimtį 2014 metams, Komisija baigė formuoti 2014 metų VIAP biudžetą ir nustatė 7,141 ct/kWh VIAP kainą. Atitinkamai pakoreguota ir anksčiau nustatyta  elektros energijos visuomeninės kainos viršutinė riba.

VIAP lėšos skiriamos remti ir skatinti vietinę gamybą iš atsinaujinančių energetikos išteklių, kogeneracinėse ir termofikacines jėgainėse, elektrinėse, kuriose gaminama elektros energija tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams užtikrinti, strateginiams objektams, susijusiems su energetinio saugumo didinimu, finansuoti, užtikrinti atominės energetikos saugumą, atliekų saugojimui ir laidojimui (Ignalinos AE) finansuoti, taip pat elektros energetikos sistemos saugiam ir patikimam funkcionavimui užtikrinti.

1 lentelė. 2014 metų elektros energetikos sektoriaus VIAP biudžetas

VIAP paslauga

2014 m. poreikis

2012 m. fakto ir plano neatitikimai

2014 m. biudžetas, įvertinus neatitikimus

AEI gamyba ir balansavimas

218,725

-2,933

215,792

AEI gamyba

201,724

-5,214

 

 AEI balansavimas (perdavimo tinkle)

13,483

+2,281

AEI balansavimas (skirstymo tinkle)

3,518

TEC gamyba

97,16

-3,107

94,053

Lietuvos energija, AB gamyba

295,772

-27,593

268,179

Lietuvos energija, AB rezervai

0

0

0

VAE

0

0

0

NordBalt

80,000

0

80,00

IAE

0

0

0

AEI gamintojų prijungimas)

 

-0,168

-0,168

Tinklų plėtra dėl AEI

0

0

0

Administravimas

0,5

0

0,5

Lėšų likučio saugojimo rezultatas

0

-0,780

-0,78

Įplaukų neatitikimas dėl EE kiekio neatitikimo

-

+23,455

23,455

Saulės elektrinių išlaidų kompensavimas

3,469

 0

3,469 

IŠ VISO:

695,626

-11,126

684,500


Vyriausybei priėmus sprendimą, kad reguliuojamų elektros energijos vartotojų poreikis turi būti užtikrinamas taip pat ir remtina elektros energija, Komisija perskaičiavo elektros energijos įsigijimo kainą, kuri 2014 metams bus 16,85 ct/kWh.

Pakeitus VIAP ir elektros energijos įsigijimo kainą, atitinkamai keičiasi ir elektros energijos visuomeninės kainos viršutinė riba buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės ir žemos įtampos tinklų. 

2 lentelė. Elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2013–2014 metais, ct/kWh be PVM

Rodikliai2013 m.2014 m.Pokytis,  ct/kWh

Įsigijimo kaina

16,133

16,85

0,717

VIAP kaina

9,377

7,141

-2,236

Perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba

2,415

2,206

-0,209

Sisteminių paslaugų kaina

0,942

0,42

-0,522

Visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba

0,49

0,52

0,03

Skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinė riba

4,747

4,479

-0,268

Visuomeninės kainos viršutinė riba  vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų

34,104

31,616

-2,488

Skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainos viršutinė riba

6,219

6,162

-0,057

Visuomeninės kainos viršutinė riba  vartotojams, perkantiems elektros energiją iš žemos įtampos tinklų

40,323

37,778

-2,545


Pasikeitus visuomeninės kainos viršutinei ribai, AB LESTO turi pateikti Komisijai patikrinti pakeistas visuomenines elektros energijos ir persiuntimo kainas bei jų taikymo tvarkas. Komisija planuoja skubos tvarka skelbti posėdį 2013 m. lapkričio 27 d. ir priimti sprendimą dėl keičiamų kainų reguliuojamiems vartotojams.

1 pav. Vidutinės elektros energijos kainos struktūra, ct/kWh be PVMInformacija parengta 2013-11-22