2013 11 25
Komisija, įgyvendindama Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5, 10 ir 11 straipsnio pakeitimo įstatymą, patikslino ir teikia viešajai konsultacijai Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai Projekte:

- atsisakyta nuostatos, jog suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT) lėšos, skirtos kompensuoti SGDT, jo infrastruktūros ir jungties eksploatavimo sąnaudas ar jų dalį, išmokamos tik gamtinių dujų skystinimo licenciją turinčiai įmonei;
- numatyta, kad Komisija sprendimą dėl nepanaudotų SGDT lėšų priima nustatydama gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos;
- patikslinta informacijos apie SGDT lėšų surinkimą teikimo tvarka ir terminai.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. gruodžio 16 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-11-25