2013 11 25
AB „Lietuvos dujos“ Komisijai pateikė gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams 2014 metams. Komisija, patikrinusi, ar pateikti tarifai neviršija nustatytų ribų, nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių, lapkričio 28 d. posėdyje priims sprendimą.

AB „Lietuvos dujos“ 2013-11-25 raštas Nr. 7-411-1706 „Dėl gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams“.

Informacija parengta 2013-11-25