Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Kviečiame teikti siūlymus rengiamam Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadui

Komisija, siekdama užtikrinti skaidrias ir nediskriminacines prisijungimo bei naudojimosi šilumos perdavimo tinklais taisykles ir įvertinti rinkos dalyvių, kurie verčiasi ar ketina verstis šilumos gamybos veikla centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, poreikius, kviečia užpildyti klausimyną, pagal kurį bus parengtas Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadas.

Klausimyną pagal 2013 m. spalio 15 d. su Komisija sudarytą paslaugų teikimo sutartį parengė GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai ir Ea Energy Analyses ekspertai. Maloniai prašome šilumos ūkio sektoriuje veikiančių įmonių, institucijų ir kitų suinteresuotų asmenų iki 2013 m. gruodžio 10 d. užpildyti klausimyną.

Įvertinus rinkos dalyvių ir suinteresuotų asmenų pateiktas argumentuotas pastabas ir pasiūlymus, taip pat poveikį tvariai šilumos generavimo ir perdavimo sistemų plėtrai bei vartotojų mokamai kainai už šilumos energiją, bus parengtas Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadas.

Informacija parengta 2013-11-26