Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo

Siekiant nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius vidutinės biokuro kainos nustatymo principus, Komisija parengė ir teikia viešajai konsultacijai Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo projektą (toliau – Projektas).

Esminės nuostatos Projekte:

- nustatytos „sąnaudų lubos“ – šilumos tiekėjai ir reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai į šilumos pardavimo kainos sąnaudas galės įtraukti tik ne didesnę nei Komisijos nustatytą vidutinę biokuro kainą;
- nuo 2016 m. sausio 1 d. vidutinei biokuro kainai skaičiuoti bus naudojami tik energijos išteklių biržoje sudarytų biokuro pirkimo-pardavimo sandorių duomenys.

Apskaičiuotos vidutinės atitinkamos rūšies biokuro kainos bus taikomos šilumos tiekėjams ir reguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, kurie šilumai gaminti naudoja biokurą.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. gruodžio 11 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g 25 Cg. Vilnius, LT-08223), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt arba per Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-11-28