Komisija patvirtino Sky Energy Group, UAB gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams

2013 11 28
Komisija 2013 m. lapkričio 28 d. posėdyje patvirtino Sky Energy Group, UAB gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, galiosiančius nuo 2014 m. sausio 1 d.

Sky Energy Group, UAB buitiniams vartotojams taikomas vienanaris tarifas – tik kintamoji kainos dalis už suvartotą gamtinių dujų kiekį.

Sky Energy Group, UAB gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams (su PVM)

Vartotojų pogrupis

Suvartojama gamtinių dujų (Q) per kalendorinius metus

Kintamoji tarifo dalis, Lt/m³ su PVM

Pokytis, proc.

2013 m. II pusm.

2014 m. I pusm.

1

iki 500 m³ (Q ≤ 500 m³)

2,69

3,09

14,87

2

nuo 500 m³ iki 20 000 m³ (500 m³ < Q ≤ 20 tūkst. m³)

2,07

2,19

5,7

3

daugiau kaip 20 000 m³ (Q > 20 tūkst. m³)

2,06

2,09

1,4


Sky Energy Group, UAB tiekia gamtines dujas buitiniams vartotojams, esantiems AB „Lietuvos dujos“ skirstymo licencijoje apibrėžtoje teritorijoje.

Informacija parengta 2013-11-28