Mažėja AB „Lietuvos dujos“ buitinių vartotojų sistemų prijungimo prie dujų sistemos įkainiai

2013 11 28
Komisija posėdyje patvirtino AB „Lietuvos dujos“ naujų buitinių vartotojų prijungimo prie gamtinių dujų sistemos paslaugų įkainius, galiosiančius nuo 2014 m. sausio 1 d. Palyginus su dabar galiojančiais, vidutinis prijungimo įkainis, suskaičiuotas 30 m. ilgio dujotiekiui, mažėja 8,9 proc.

Buitinių vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos įkainiai (su PVM)


Vartotojų grupė

Fiksuota įmokos dalis, Lt (su PVM)

Kintama įmokos dalis, Lt/m (su PVM)

2013 m.

2014 m.

Pokytis, proc.

2013 m.

2014 m.

Pokytis, proc.

Vartotojai, suvartojantys iki 500 m3 dujų per metus

4021,06

4021,06

0

172,01

172,01

0

Vartotojai, suvartojantys daugiau kaip 500 m3 dujų per metus

1107,80

870,43

-21,4

69,03

67,48

-2,2Gyventojams prijungimo įmoka susideda iš dviejų dalių, t. y. fiksuota suma (už projektavimo, įvado ir apskaitos prietaisų įrengimą) bei kintama suma (už kiekvieną nutiestą metrą iki AB „Lietuvos dujos“ skirstymo sistemos).

Komisija naujų buitinių vartotojų prijungimo įmokas prie gamtinių dujų tiekimo įmonių sistemų perskaičiuoja ne dažniau kaip kartą per metus.

Skaičiuojant prijungimo įkainį naujiems buitiniams vartotojams, dujas naudosiantiems daugiabučiuose namuose, dujų įmonės suskaičiuotas prijungimo įkainis padalinamas iš galimo vartotojų (butų )skaičiaus.

Informacija parengta 2013-11-28