Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija patvirtino atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams skatinamuosius tarifus

Komisija, įvertinusi elektros energijos gamybos iš skirtingų atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą, atsižvelgdama į faktinį per praėjusius kalendorinius metus pagamintą elektros energijos kiekį bei veikiančių elektrinių įrengtųjų galių sumą ir statomų elektrinių numatytų įrengti galių sumą, 2014 m. I ketv. paliko galioti 2013 m. IV ketv. nustatytus fiksuotus tarifus elektros energijai, pagamintai naudojant atsinaujinančius energijos išteklius

Komisija, kaip numato Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, kiekvienais metais nustato biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifus. Biodujų jėgainėms, išgaunančioms dujas iš sąvartynų, 2014 metams lieka galioti tokie patys tarifai, kaip ir 2013 metais, t. y. 0,80 Lt/m³ (be PVM) jėgainėms, kurių technologinis pajėgumas (TP) yra ne didesnis nei 125 m³/val., ir 0,62 Lt/m³ (be PVM) jėgainėms, kurių TP didesnis nei 125 m³/val.

Supirkimo tarifai biodujų jėgainėms, išgaunančioms dujas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, mažėja daugiau nei 40 proc dėl sumažėjusios investicijų apimtiems, reikalingos biodujų jėgainei įsteigti, taip pat sumažėjusios kuro bei vidutinės svertinės kapitalo kainos. Investicinių kaštų kitimas pateiktas 1 paveiksle.

1 pav. Kapitalo apimtis jėgainės gamybos įrenginiams

1 lentelė. Biodujų jėgainėms, išgaunančioms dujas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, taikomi supirkimo tarifai (Lt/m³ be PVM)

Biodujų jėgainių, naudojančių 
atliekas, TP, m³
/val.

Supirkimo tarifas
2014 m., Lt/m³

Supirkimo tarifas
2013 m., Lt/m³

Pokytis, proc.

TP ≤ 125

2,03

3,43

-40,70

125 < TP ≤ 250

1,76

2,97

-40,75

250 < TP ≤ 500

1,66

2,80

-40,62

TP > 500 m³/val.

1,61

2,72

-40,65


Nustatyti elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius, tarifai galioja nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. kovo 31 d., biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifai galioja visus metus, t. y. nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Informacija parengta 2013-11-28