Komisija vienašališkai nustatė AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams

2013 11 28
Komisija posėdyje vienašališkai nustatė AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, galiosiančius 2014 metų I pusmetį. Komisija suskaičiavo, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. gyventojai, naudojantys dujas maistui ruošti, mokės 0,04 Lt/m³ mažiau, naudojantys dujas būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti – 0,22–0,24 Lt/m³ mažiau.

Gamtinių dujų kaina gyventojams susideda iš dviejų dalių: pastoviosios – mėnesinio mokesčio, nepriklausančio nuo suvartoto dujų kiekio, bei kintamosios dalies, mokamos už suvartotą gamtinių dujų kubinių metrų kiekį.

AB „Lietuvos dujų“ gamtinių dujų tarifai 2013 m. II pusm. ir 2014 m. I pusm. (su PVM)


Vartotojų grupė

Pastovioji dalis (Lt/per mėn.)

Kintamoji dalis (Lt/m³)

2013
II pusm.

2014
I pusm.

Pokytis, proc.

2013
II pusm.

2014
I pusm.

Pokytis, proc.

I (Q ≤ 500 m³)

1,95

1,95

0,00

2,71

2,67

-1,48

II (500 m3 < Q ≤ 20 tūkst. m³)

13,81

13,76

-0,36

2,09

1,87

-10,53

III (Q > 20 tūkst. m³)

13,81

13,76

-0,36

2,08

1,84

-11,54

* Pagal suvartojamą gamtinių dujų kiekį buitiniai vartotojai skirstomi į tris pogrupius:
I – vartotojai, suvartojantys iki 500 m³ dujų per metus;
II – vartotojai, suvartojantys nuo 500 iki 20 tūkst. m³ dujų per metus;
III – vartotojai, suvartojantys daugiau kaip 20 tūkst. m³ dujų per metus.


Pateikiame AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tarifo struktūrą 2013 m. II pusmetį ir 2014 m. I pusmetį.

Gamtinių dujų tarifo buitiniams vartotojams (I grupės) kintamosios dalies sudėtis 2013 m. II pusmetį ir 2014 m. I pusmetį (Lt/m³ su PVM)

Gamtinių dujų tarifo buitiniams vartotojams (I grupės) pastoviosios dalies sudėtis 2013 m. II pusmetį ir 2014 m. I pusmetį (Lt/mėn. su PVM)

Informacija parengta 2013-11-28