Komisija suderino Naudojimosi AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles

2013 11 28
Siekiant užtikrinti, kad teisė naudotis AB „Lietuvos dujos“ valdoma skirstymo sistema būtų suteikiama objektyviai, sąžiningai, lygiomis sąlygomis, nediskriminuojant sistemos naudotojų, Komisija suderino Naudojimosi AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles (toliau – Taisyklės).

Esminės nuostatos Taisyklėse:

- išdėstyta naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema tvarka ir sąlygos;
- nustatytos skirstymo sistemos operatoriaus ir skirstymo sistemos naudotojų teisės ir pareigos.

Informacija parengta 2013-11-28