Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių

Siekiant sukurti prielaidas sąžiningai ir veiksmingai konkurencijai energijos išteklių rinkoje, užtikrinant tinkamą prekybos energijos išteklių rinkoje priežiūrą, atsiskaitymą tarp energijos išteklių biržos dalyvių, energijos išteklių rinkos dalyvių lygiateisiškumą ir informacijos skaidrumą, taip pat išvengti kainų ir tiekimo sąlygų iškraipymo, Komisija parengė ir teikia viešajai konsultacijai Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių projektą (toliau – Projektas).

Esminės nuostatos Projekte:

- įtvirtintas principas, draudžiantis rinkos dalyviams manipuliuoti ar bandyti manipuliuoti rinka, įvardyti piktnaudžiavimo bei manipuliavimo rinka atvejai ir formos;
- apibrėžta reikšmingos informacijos samprata, jos pateikimo Komisijai tvarka ir sąlygos, nustatant reikalavimus rinkos dalyviams, vykdantiems energijos išteklių prekybą rinkoje pagal dvišales sutartis;
- numatyta energijos išteklių rinkos priežiūros vykdymo tvarka ir periodiškumas: prekybos biržoje priežiūrą vykdo biržos operatorius, o vykdant prekybą energijos ištekliais pagal dvišales sutartis atveju – Komisija.

Projektas bus taikomas energijos išteklių biržos operatoriui, energijos išteklių rinkos dalyviams, prekiaujantiems biokuru bei pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. gruodžio 12 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g 25 C, Vilnius, LT-08223), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt arba per Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-12-02