Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų LRAIC apskaitos modelio metodinių gairių projekto

Siekiant užtikrinti, kad elektros energijos perdavimo ir skirstymo tarifai atspindėtų efektyviai veikiančio konkurencinėje rinkoje operatoriaus sąnaudas, Komisija kartu su UAB „PricewaterhouseCoopers“ parengė Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų LRAIC techninio-technologinio ir ekonominio tinklų modelio gairių projektą (toliau – Projektas). Įvertinus pirmosios viešosios konsultacijos metu gautas rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus, Projektas buvo patikslintas ir teikiamas pakartotinei viešajai konsultacijai.

Esminiai Projekto pasikeitimai:

- patikslintas svertinės kapitalo kainos skaičiavimo principas, atsižvelgiant į kituose energetikos sektoriuose taikomus svertinės kapitalo kainos skaičiavimo principus bei numatant, kad nuosavo kapitalo dydis apskaičiuojamas įvertinus nerizikingų investicijų grąžos normą, nuosavybės rizikos premiją ir santykinį rizikos matmenį. Komisija kasmet iki rugpjūčio 1 d. paskelbs svertinio kapitalo kainos dydį, naudotiną nustatant reguliuojamų paslaugų kainas;
- numatytas perdavimo veikloje nustatytų pagrįstų pajamų lygio nustatymas, atsižvelgiant į teikiamas paslaugas perdavimo sistemos naudotojams, transportuojantiems elektros energiją per Lietuvos Respublikos teritoriją tranzitu aukštos ir ypač aukštos įtampos tinklais;
- reglamentuoti investicijų derinimo, kokybės rodiklių bei paskatos taikymo mechanizmai;
- patikslintas metinio nusidėvėjimo, tenkančio vienam kilometrui, skaičiavimas atskirai pagal istorinės ir atstatomosios turto vertės skaičiavimo metodus;
- pakoreguotas tinklo optimizavimo modeliavimas, t.y. reglamentuotas numatomo Pmax skaičiavimo mechanizmas, taikytinas tinklo elementų optimizavimui;
- patikslinti operacinių (OPEX) ir kapitalo (CAPEX) sąnaudų skaičiavimų principai bei numatytas šių sąnaudų vertinimas, kai tinklas nuosavybės teise priklauso ne perdavimo ar skirstymo sistemos operatoriams, nurodant, jog LRAIC modelyje bus įvertinamos tik patiriamos operacinės sąnaudos, būtinos šiam tinklui eksploatuoti.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje, papildomą informaciją atsisiųskite: LRAIC skaičiuoklė ir Projektas su pakeitimais. Prašome iki 2013 m. gruodžio 11 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g. 25 C, LT 08223 Vilnius), faksu (8 5 213 5270) arba elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Planuojama, kad pagal LRAIC modelį suformuota efektyviai veikiančių perdavimo bei skirstomųjų tinklų kainodara įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d., pasibaigus šiuo metu einančiam reguliavimo laikotarpiui.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-12-04