Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija suderino UAB „Nemenčinės komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas

Komisija, įvertinusi UAB „Nemenčinės komunalininkas“ planuojamas įgyvendinti investicijas ir faktines 2012 metų sąnaudas, vandentvarkos paslaugoms teikti reikalingas būtinąsias sąnaudas, vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 8,76 Lt/m³ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą.

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (be PVM)
Šaltinis: Komisija.

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis aprūpina Vilniaus rajono Nemenčinės m., Nemenčinės, Riešės, Paberžės, Sužionių, Bezdonių, Buivydžių, Avižienių, Maišiagalos ir Zujūnų seniūnijų vartotojus.

2009–2012 metais įmonė atliko investicijų už 20,966 mln. Lt, iš kurių 16,402 mln. Lt – Europos Sąjungos lėšos, 4,564 mln. Lt – Vilniaus rajono savivaldybės ir valstybės. Už šias lėšas Maišiagaloje nutiesta 2,430 km vandentiekio tinklų, 15,3 km – nuotekų tinklų, Sudervės kaime paklota 2,44 km vandentiekio ir 5,885 km nuotekų tinklų, pastatyta ir rekonstruota 10 nuotekų perpumpavimo siurblinių, rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai, atlikta geriamojo vandens įrenginių rekonstrukcija. Prie nuotekų tinklų prisijungė 1072 vartotojai, prie vandentiekio tinklų – 426 vartotojai.

2013–2017 metais  UAB „Nemenčinės komunalininkas“ planuoja atlikti darbų už 36,719 mln. Lt, iš kurių didžioji dalis – 26,690 mln. Lt. – Europos Sąjungos lėšos, 3,274 mln. Lt – savivaldybės lėšos, 2,866 mln. Lt – valstybės lėšos, dar 3,889 mln. Lt pridės pati įmonė. Įgyvendinus plėtros ir veiklos planą, 2017 metais bus nutiesta 15 km vandentiekio ir 40,5 km nuotekų tinklų, rekonstruota 4,1 km vandentiekio tinklų ir 2,8 km nuotekų tinklų, įrengta 10 vnt. vandens nugeležinimo įrenginių (100 proc. tiekiamo vandens atitiks Higienos normos reikalavimus), prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų bus sudaryta galimybė prisijungti apie 970 vartotojų, prie nuotekų tvarkymo tinklų – 1590.

Šiuo metu Vilniaus rajone centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 37,4 proc., nuotekų tvarkymo paslauga – 11,6 proc. gyventojų. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikia 3 vandens tiekėjai: UAB „Nemenčinės komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“, UAB „Vilniaus vandenys“. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ aptarnaujamoje teritorijoje centralizuotą geriamojo vandens tiekimo paslaugą gauna 31 proc. gyventojų, nuotekų tvarkymo paslaugą – 15 proc. gyventojų. 80 proc. vartotojų tiekiamas vanduo atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus.

Praėjusiais metais UAB „Nemenčinės komunalininkas“ pardavė 308,8 tūkst. m³ vandens ir priklauso V vandens tiekėjų grupei (paslaugų pardavimai nuo 201 iki 500 tūkst. m³ per metus).

Komisijos suderintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalios jas patvirtinus Vilniaus rajono savivaldybės tarybai.

Informacija parengta 2013-12-05