Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl rekomenduojamo Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 pakeitimo projekto

Reaguojant į gyventojų nusiskundimus dėl šilumos paskirstymo daugiabučiuose, kurių butuose įrengta kolektorinė šildymo sistema, taip pat siekiant skatinti gyventojus atsiskaityti pagal butuose įrengtų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, Komisija pakoregavo ir 2013 m. lapkričio 8 d. viešajai konsultacijai pateikė rekomenduojamo Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 pakeitimo projektą (toliau – Projektas). Įvertinusi pirmosios viešosios konsultacijos metu rinkos dalyvių ir suinteresuotų asmenų pateiktas pastabas ir pasiūlymus Komisija pakoregavo Projektą ir teikia jį pakartotinei viešajai konsultacijai.

Esminiai Projekto pasikeitimai:

- reglamentuotos situacijos, kai daugiabučio namo cokoliniame aukšte yra įrengtos negyvenamosios patalpos;
- numatyta, kad vartotojui, nepaisant techninių galimybių, atsisakius įrengti šilumos apskaitos prietaisus bute (arba kitoje patalpoje), taikomas maksimalus šilumos suvartojimo normatyvas pagal Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodiką;
- nustatyta, kad nesant techninių galimybių bute (ar kitoje patalpoje) įrengti šilumos apskaitos prietaisą, taikomas pagal patalpos temperatūrinį režimą perskaičiuotas vidutinis pastato šilumos suvartojimas;
- numatyta, kad į daugiabutį namą patiekta šiluma gali būti fiksuojama ir daugiau negu dviem atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. gruodžio 12 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g. 25 C, LT 08223 Vilnius), faksu (8 5 213 5270) arba elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-12-06