2013 12 06
Komisija, siekdama sudaryti sąžiningas ir konkurencingas sąlygas gamtinių dujų sektoriuje, skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių projekto derinimo (toliau – Projektas).

AB „Amber Grid“ vykdo gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus funkcijas nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. ir gamtinių dujų perdavimo sistemą balansuoja vadovaudamasi Komisijoje suderintomis AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėmis. AB „Amber grid“ parengė balansavimo taisykles AB „Lietuvos dujos“ balansavimo taisyklių pagrindu. Parengtose taisyklėse pagrindiniai pakeitimai yra susiję su galimybe į gamtinių dujų perdavimo sistemą tiekti dujas iš suskystintų gamtinių dujų terminalo.

Esminės nuostatos Projekte:

- reglamentuoti perdavimo sistemos operatoriaus, skirstymo sistemų operatorių, rinkos operatorių, perdavimo sistemos naudotojų bei kitų rinkos dalyvių, prekiaujančių gamtinėmis dujomis pagal dvišales pirkimo-pardavimo sutartis, tarpusavio santykiai, teisės ir pareigos, dalyvaujant gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavime;
- numatyta galimybė į gamtinių dujų perdavimo sistemą tiekti dujas iš suskystintų gamtinių dujų terminalo, įtvirtinant, jog dujų kiekis bus nustatomas kubiniais metrais ir apskaičiuojama perduoto dujų kiekio energijos vertė.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. gruodžio 13 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g. 25 C, LT 08223 Vilnius), faksu (8 5 213 5270) arba elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-12-06