Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija sustabdė SKY ENERGY GROUP, UAB nepriklausomo elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tiekimo licencijų galiojimą

Siekiant apginti vartotojų interesus, užtikrinant patikimą aprūpinimą elektros energija ir gamtinėmis dujomis, Komisija posėdyje priėmė sprendimą nuo 2013 m. gruodžio 16 d. sustabdyti SKY ENERGY GROUP, UAB nepriklausomo elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tiekimo licencijų galiojimą.

Komisija konstatavo, kad SKY ENERGY GROUP, UAB:
• neįvykdė Komisijos įpareigojimo iki 2013 m. gruodžio 4 d. pateikti įrodymus, kad bendrasis SKY ENERGY GROUP, UAB finansinio pajėgumo rodiklis atitinka ar viršija elektros energetikos sektoriuje normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę tiekimo veiklai – 1,49 bei gamtinių dujų sektoriaus tiekimo veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę – 1,60;
• bendrovė turi pradelstų įsiskolinimų LITGRID AB už balansavimo elektros energiją;
• 2013 m. gruodžio 2 d. bendrovės visuotiniame akcininkų susitarime buvo nuspręsta nedidinti SKY ENERGY GROUP, UAB įstatinio kapitalo, neinicijuoti bendrovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo ar veiklos nutraukimo, taip pat siekti susitarimo su kreditoriumi LITGRID AB, o nesusitarus – parengti ir pateikti akcininkams svarstyti SKY ENERGY GROUP, UAB restruktūrizavimo klausimą. Atsižvelgiant į tai, kad SKY ENERGY GROUP, UAB gali vykdyti veiklą nepriklausomai nuo to, ar jos nuosavas kapitalas neatitinka nustatytų reikalavimų, per Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą terminą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame būtų sprendžiamas nuosavo kapitalo atstatymo klausimas.

Komisija įpareigojo SKY ENERGY GROUP, UAB:
iki 2013 m. gruodžio 11 d. informuoti elektros energijos ir gamtinių dujų vartotojus apie Komisijos nustatytus bendrovės vykdomos veiklos pažeidimus, numatytus įpareigojimus ir jų netinkamo įvykdymo pasekmes, pažymint, jog nuo 2013 m. gruodžio 16 d. vartotojams bus užtikrinamas garantinis elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas, bei per 1 darbo dieną apie tai pranešti Komisijai;
• iki 2014 m. sausio 16 d. Komisijai pateikti dokumentus, įrodančius, kad nurodyti reguliuojamų nepriklausomo elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tiekimo veiklų sąlygų pažeidimai yra ištaisyti.

SKY ENERGY GROUP, UAB neįvykdžius Komisijos nurodytų įpareigojimų, paaiškėjus naujiems reguliuojamos veiklos pažeidimams arba kitoms aplinkybėms, dėl kurių nepriklausomo tiekimo veikla taptų negalima, Komisija gali panaikinti SKY ENERGY GROUP, UAB išduotas nepriklausomo elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tiekimo licencijas.

Informacija parengta 2013-12-09