Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija konstatavo UAB ,,Elektra visiems“ vykdomos reguliuojamos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos sąlygų pažeidimus

Komisija, siekdama apginti vartotojų interesus – užtikrinti patikimą aprūpinimą elektros energija, įvertino nepriklausomo tiekėjo UAB ,,Elektra visiems“ vykdomą elektros energijos tiekimo veiklą.

Komisija konstatavo, kad UAB ,,Elektra visiems“:
• nuo 2013 m. spalio mėn. nepirko elektros energijos pagal grafiką, jos vartotojams buvo tiekiama tik balansavimo energija;
• 2013 m. birželio 20 d. Komisija UAB „Elektra visiems“ įpareigojo padidinti nuosavą kapitalą, kad jis būtų ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo, ir apie atliktus veiksmus informuoti Komisiją. 2013 m. gruodžio 9 d. Komisija neturėjo informacijos apie ištaisytus pažeidimus;
• 2013 m. spalio 1 d. ir 2013 m. lapkričio 1 d. bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis buvo 1,29, t. y. mažesnis nei apskaičiuota finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė elektros energijos tiekimo veiklai – 1,49;
• pradelstas mokėjimas LITGRID AB ir prašoma garantija pagal balansavimo sutartį sudaro 61 proc. UAB „Elektra visiems“ pajamų, gautų 2013 m. sausio–spalio mėn.;
• LITGRID AB nutraukus balansavimo sutartį su UAB ,,Elektra visiems“ ir bendrovei nesudarius elektros energijos balansavimo sutarties su kitu balansavimo energijos tiekėju, tolesnis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos vykdymas yra negalimas.

Komisija įpareigojo UAB ,,Elektra visiems“
iki 2013 m. gruodžio 20 d. ištaisyti nurodytus reguliuojamos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos sąlygų pažeidimus ir pateikti Komisijai ištaisymą pagrindžiančius dokumentus.

UAB ,,Elektra visiems” neįvykdžius Komisijos nurodytų įpareigojimų ar paaiškėjus naujiems reguliuojamos veiklos pažeidimams, dėl kurių nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla taptų negalima, Komisija gali sustabdyti bendrovei išduoto nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimo galiojimą.

Informacija parengta 2013-12-09