Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo

Komisija, siekdama didinti šilumos ūkio investicinės aplinkos stabilumą, konkurencingumą bei šilumos kainodaros skaidrumą, pakoregavo ir teikia viešajai konsultacijai 2014 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai Projekte:

• atidėtas iki 2014 m. gegužės 1 d. Reguliavimo apskaitos (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) sistemos laisvos formos aprašo pateikimas;
• nustatyta Šilumos (produkto) paslaugai ir Šilumos rezervinės galios užtikrinimo paslaugai priskirtina turto apimtis, numatant, kad Šilumos (produkto) paslaugai priskiriamos pajamos, sąnaudos, turtas ir įsipareigojimai, atitinkantys šilumos gamybos įrenginių galios apimtį, leidžiančią šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų sistemos galios poreikį, o Šilumos rezervinės galios užtikrinimo paslaugai priskiriamos pajamos, sąnaudos, turtas ir įsipareigojimai, atitinkantys šilumos gamybos įrenginių galios apimtį, nustatytą Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų apraše. Taip pat siūloma šilumos tiekėjams ir savivaldybių taryboms, ruošiant ir derinant ilgalaikius investicinius planus, numatyti priemones ne tik daugiabučių namų renovacijos efektui kompensuoti (šilumos tiekėjo sąnaudoms mažinti), bet ir šilumos gamybos įrenginių galiai optimizuoti;
• numatyta, kad vykdant apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, šilumos tiekimo sistemų, kuriose realizuojama mažiau kaip po 10 GWh šilumos per metus, priskirtas turtas, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos apjungiamos kaip viena sistema, o sistemų, kuriose realizuojama ne mažiau kaip po 10 GWh šilumos per metus, turtas, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos gali būti apjungiamos tik turint Reguliuojančiosios institucijos motyvuotą sprendimą. Išimtis yra taikoma toms sistemoms (nepriklausomai nuo jose realizuojamo šilumos kiekio), kuriose veikia nepriklausomi šilumos gamintojai ir jei yra taikoma pagal sistemas diferencijuota šilumos kaina (kainos dedamosios). Tokiu atveju turtas, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos apskaitomos atskirai;
• atsisakyta nuostatų, numatančių išskirtines sąlygas atsinaujinančių energijos išteklių plėtros projektų atsiperkamumui ir finansinių srautų subalansavimui užtikrinti, kadangi daugumoje Lietuvos miestų jau yra įgyvendinti atsinaujinančių energijos išteklių plėtros investiciniai projektai ir tokiems ūkio subjektams buvo pritaikytas skatinimas per kainodarą (papildomą pelną);
• patikslintas šilumos (produkto) gamybos kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimas, numatant, kad šilumos tiekėjams yra nustatoma šilumos (produkto) kaina, kurią sudaro šilumos (produkto) kaina ir šilumos kaina už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą. Nepriklausomiems šilumos gamintojams nustatomos dvi kainos: šilumos (produkto) ir šilumos kaina už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą. Atitinkamai koreguojami pastoviųjų sąnaudų sumos per metus skaičiavimai ir pastoviųjų sąnaudų apimties vienai kilovatvalandei skaičiavimai.

Dauguma pakeitimų Projekte yra patikslinantys, jie nekeičia esamo šilumos kainų nustatymo reglamentavimo.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. gruodžio 17 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu  (Verkių g. 25 C, LT 08223 Vilnius), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-12-13