2013 12 16
Siekiant nustatyti aiškią ir skaidrią sankcijų už energetikos sektoriuje padarytus pažeidimus skyrimo tvarką, užtikrinant, kad sankcijos būtų proporcingos padarytam pažeidimui, veiksmingos ir atgrasančios subjektus nuo manipuliavimo rinka, Komisija parengė ir skelbia viešąją konsultaciją dėl Sankcijų skyrimo taisyklių projekto (toliau – Projektas).

Esminės nuostatos Projekte:


- įvardyti subjektai, kuriems gali būti skiriamos numatytos sankcijos;
- detalizuota sankcijų skyrimo procedūra, įtvirtinant sankcijų nustatymo tvarką bei apibrėžiant, už kokius pažeidimus jos yra skiriamos;
- numatyti kriterijai bei atsakomybę sunkinančios ir lengvinančios aplinkybės, į kurias atsižvelgiama skiriant sankcijas;
- reglamentuotas piniginių baudų dydžio diferencijavimas.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2014 m. sausio 13 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g. 25 C, LT 08223 Vilnius), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-12-16