Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija UAB „GA Joniškis“ nepripažino nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju

Komisija, siekdama apginti vartotojų interesą šilumą gauti mažiausiomis kainomis ir išnagrinėjusi UAB „GA Joniškis“ pateiktą prašymą bei esmines aplinkybes, nusprendė nepripažinti UAB „GA Joniškis nereguliuojamu nepriklausomu šilumos vartotoju UAB „Fortum Joniškio energija“ aptarnaujamos Joniškio miesto teritorijos atžvilgiu.

Nereguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo statusas reiškia, kad tokioms įmonėms netaikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, tačiau papildomais saugikliais yra užtikrinama, kad šilumos energijos kaina vartotojams nedidės. Nepriklausomo šilumos gamintojo statusas įmonei suteikiamas tuomet, jei gaminamos ir į centralizuotą šilumos tiekimo sistemą tiekiamas šilumos kiekis nedaro reikšmingos įtakos galutinei centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai.

Komisijos specialistai, atlikę UAB „GA Joniškis“ įtakos reikšmingumo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai ir ūkinei veiklai tyrimą, konstatavo, kad:

• UAB „GA Joniškis“ nuomos teise priklauso valstybinis žemės sklypas, esantis adresu Pakluonių g. 57E, Joniškyje. UAB „GA Joniškis“ nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose planuoja įrengti biokuro katilinę su dviem 2 MW galios katilais ir dviem 0,15 MW nominalios galios kondensaciniais ekonomaizeriais.
• UAB „GA Joniškis“ su UAB „Fortum Joniškio energija“ 2013 m. balandžio mėn. 4 dieną yra sudaręs preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį.
• UAB „Fortum Joniškio energija“ 2014 m. iš UAB „GA Joniškis“ planuoja nupirkti 14,6 tūkst. MWh šilumos energijos (78,2 proc. planuojamo Joniškio miesto metinio poreikio), 2015 m. – 15,21 tūkst. MWh šiluminės energijos (84,7 proc. planuojamo Joniškio miesto metinio poreikio), t. y. abiem atvejais daugiau nei 1/3 metinio Joniškio miesto šilumos kiekio.
• UAB „Fortum Joniškio energija“ užtenka turimų gamybinių pajėgumų, kad būtų užtikrintas visas aptarnaujamos Joniškio miesto teritorijos šilumos poreikis.
• Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi, UAB „GA Joniškis“ įtaka centralizuotai UAB „Fortum Joniškio energija“ tiekiamos šilumos energijos galutinei kainai siekia 6,2 proc. ir laikoma reikšminga.

Komisija, įvertinusi nustatytas aplinkybes ir galimą įtaką centralizuotai tiekiamos šilumos kainai, nepripažino UAB „GA Joniškis“ nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju UAB „Fortum Joniškio energija“ aptarnaujamos Joniškio miesto teritorijos atžvilgiu.

Nepriklausomų gamintojų sąrašas skelbiamas Komisijos tinklalapyje.

Informacija parengta 2013-12-17