Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nustatė mažesnes UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainas

Komisija, išanalizavusi UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2010–2012 metų faktines sąnaudas ir pateiktą šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą, nepripažino pagrįstomis daugiau nei 1,3 mln. Lt sąnaudų, kaip būtinų centralizuotam šilumos tiekimui, ir nustatė vartotojams 1,00 ct/kWh mažesnę šilumos kainą, palyginus su šilumos tiekimo įmonės prašyme nurodyta.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainos (be PVM)
Šaltinis: Komisija. * Skaičiavimuose naudojamos 2013 m. spalio mėn. kuro kainos.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Mažeikių miesto ir rajono vartotojus. Įmonės kuro balanse didžiausią dalį sudaro biokuras (mediena) – 84,7 proc.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2010–2012 metais į šilumos ūkį investavo daugiau nei 18 mln. Lt. Įmonė rekonstravo magistralinę šilumos trasą nuo katilinės iki Mažeikių miesto gyvenamųjų namų kvartalų, pradėjus eksploatuoti 8 MW biokuro katilą, bendrame bendrovės kuro balanse biokuro dalis padidėjo nuo 59,4 proc. 2010 metais iki 84,7 proc. 2012 metais.

2014–2018 metais UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ planuoja atlikti investicijų už daugiau nei 18 mln. Lt, iš jų apie 3,2 mln. Lt planuojama finansuoti įvairių Europos Sąjungos fondų lėšomis. Įmonė ketina pastatyti naują 2,5 MW biokuro katilą su ekonomaizeriu Viekšnių katilinėje, atlikti kvartalinių šilumos trasų rekonstrukciją ir t.t.

Komisija posėdyje taip pat konstatavo, kad šilumos kainų galiojimo metu – iki 2012 m. gruodžio 31 d. dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidarė 34,9 tūkst. Lt, nepadengtų kuro sąnaudų, kurias Mažeikių rajono savivaldybės taryba turės įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Keičiasi ir UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ karšto vandens kainos: kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema, karštas vanduo kainuos 17,97 Lt/m³, kai neįrengta – 18,24 Lt/m³.

Komisijos nustatytos naujos šilumos kainos dedamosios įsigalios Mažeikių rajono savivaldybės tarybai nustačius šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Informacija parengta 2013-12-17