Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija patvirtino Energijos išteklių rinkos priežiūros taisykles

Komisija, siekdama sukurti prielaidas sąžiningai ir veiksmingai konkurencijai energijos išteklių rinkoje ir užtikrinti tinkamą prekybos energijos išteklių rinkoje priežiūrą, atsiskaitymą tarp energijos išteklių biržos dalyvių, lygiateisiškumą ir informacijos skaidrumą, taip pat išvengti kainų ir tiekimo sąlygų iškraipymo, parengė ir patvirtino Energijos išteklių rinkos priežiūros taisykles (toliau – Taisyklės).

Esminės nuostatos Taisyklėse:

- įtvirtintas principas, draudžiantis rinkos dalyviams manipuliuoti ar bandyti manipuliuoti rinka, įvardyti piktnaudžiavimo bei manipuliavimo rinka atvejai ir formos;
- apibrėžta reikšmingos informacijos samprata, informacijos pateikimo energijos išteklių biržos operatoriui ir Komisijai tvarka bei sąlygos, nustatyti reikalavimai rinkos dalyviams, vykdantiems energijos išteklių prekybą rinkoje pagal dvišales sutartis;
- numatyta energijos išteklių rinkos priežiūros vykdymo tvarka ir periodiškumas: prekybos energijos išteklių biržoje priežiūrą ir stebėseną vykdo biržos operatorius, o vykdant prekybą biokuru pagal dvišales sutartis, sudaromas ne biržoje, atveju – Komisija.

Informacija parengta 2013-12-17