Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija konstatavo AB LESTO pažeidimus panaudojant VIAP lėšas

Siekiant įvertinti, ar AB LESTO tinkamai naudoja viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšas elektros energijos, gaminamos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, gamintojams, t. y. ar tinkamai taiko fiksuotų tarifų dydžius bei prijungimo prie elektros tinklų kompensavimo dydžius, Komisija atlikto AB LESTO neplaninį patikrinimą.

Komisija, susipažinusi su patikrinimo metu nustatytais faktais, konstatavo, kad AB LESTO:
taikė teisės aktų nuostatų neatitinkančius fiksuotų tarifų dydžius ir netinkamai panaudojo VIAP lėšas (be PVM):
- neišmokėjo 1,505 tūkst. Lt 94 ct UAB „BEMETAS“ (elektrinės pavadinimas – Saulės blyksnis);
- iš VIAP biudžeto netinkamai panaudojo 113,651 tūkst. Lt 67 ct;
• taikė galiojančių teisės aktų neatitinkančias prijungimo prie elektros tinklų nuolaidas ir 2012 m. bei 2013 m. netinkamai panaudojo 63,460 tūkst. Lt 71ct;
• su 5 gamintojais nepasirašė elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarčių.

Komisija per 2 mėnesius nuo nutarimo įsigaliojimo įpareigojo AB LESTO:
• grąžinti VIAP lėšų administratoriui 113,651 tūkst. Lt 67 ct (be PVM);
• išmokėti UAB „BEMETAS“ 1,505 tūkst. Lt 94 ct (be PVM);
• peržiūrėti ir, esant poreikiui, perskaičiuoti išmokėtas lėšas  bei taikyti teisės aktų nuostatas atitinkančius fiksuotų tarifų dydžius;
• atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams perskaičiuoti pritaikytą prijungimo įmokos dydį, taikant teisės aktų nuostatas atitinkančius prijungimo įmokos dydžius;
• nustatant VIAP lėšų biudžetą 2015 metams, pateikti informaciją, atsižvelgiant į patikrinimo akto rezultatus, taikant teisės aktų nuostatas atitinkančius prijungimo įmokos dydžius;
• visais atvejais sudaryti Gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis tarp AB LESTO ir atsinaujinančių energijos išteklių gamintojų, nurodant įrenginių prijungimo įmokos apskaičiavimo būdą (prijungimo įmoką) ir gamintojui tenkančią prijungimo įmokos dalį;
• pateikti Komisijai informaciją ir pagrindžiančius dokumentus apie nurodytų pažeidimų ištaisymą.

AB LESTO nepašalinus nurodytų pažeidimų, Komisija, vadovaudamasi Energetikos įstatymu, gali skirti baudą nuo vieno tūkstančio litų iki vieno procento energetikos įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios licencijuojamos veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.

Informacija parengta 2013-12-17