2013 12 23
Komisija, įgyvendindama Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5, 10 ir 11 straipsnio pakeitimo įstatymą, patikslino Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Esminiai pakeitimai Apraše:

- atsisakyta nuostatos, jog suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT) lėšos, skirtos kompensuoti SGDT, jo infrastruktūros ir jungties eksploatavimo sąnaudas ar jų dalį, išmokamos tik gamtinių dujų skystinimo licenciją turinčiai įmonei;
- numatyta, kad Komisija sprendimą dėl nepanaudotų SGDT lėšų priima nustatydama gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos;
- patikslinta informacijos apie SGDT lėšų surinkimą teikimo tvarka ir terminai.

Informacija parengta 2013-12-23