2013 12 23
Komisija, siekdama užtikrinti, kad vandens tiekimo įmonių teikiamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis, įvertina, ar savivaldybių tarybos, nustatydamos paslaugų kainas, nepažeidžia Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos (toliau – Metodika).

Komisija posėdyje konstatavo, kad:
 
Vilniaus miesto savivaldybės taryba, 2013 m. spalio 30 d. vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje nepriimdama sprendimo dėl UAB „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, paliko galioti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu nustatytas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, kurios neatitinka Metodikos reikalavimų, t. y. nepadengia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo bei kitų su šia veikla susijusių būtinųjų vandens tiekėjo sąnaudų.

Vilniaus miesto savivaldybė per 2 mėnesius turi pašalinti šiuos pažeidimus arba pateikti derinti naujas kainas. To nepadarius, Komisija, vadovaudamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, įgyja teisę vienašališkai nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas.

Informacija parengta 2013-12-23