Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija siekia užtikrinti sąžiningą konkurenciją nepriklausomų šilumos gamintojų sektoriuje

Komisija, atsižvelgdama į 2013 m. liepą įsigaliojusius Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, numatančius naujas reguliavimo sąlygas šilumos gamybos veikloje, atliko šio sektoriaus tyrimą ir įvertino, ar esamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams ir toliau gali būti netaikoma privaloma šilumos gamybos kainodara Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka.

Įvertinusi tyrimo metu surinktus duomenis ir aplinkybes Komisija nustatė, kurie nepriklausomi šilumos gamintojai bus nereguliuojami, o kuriems bus taikoma privaloma reguliuojama šilumos gamybos kainodara, t. y. jie turės teikti Komisijai bazinės kainos skaičiavimo projektus bei investicijų planą bazinės kainos galiojimo laikotarpiui.

Nepriklausomi reguliuojami/nereguliuojami šilumos gamintojai

Gamintojai, kuriems taikoma privaloma reguliuojama šilumos gamybos kainodara
Gamintojai, kuriems netaikoma reguliuojama šilumos gamybos kainodara
UAB „Ekoresursai“
UAB „Baisiogalos bioenergija“
UAB „Energijos parkas“
UAB „Izobara“
UAB „ENG“ (Pasvalio mieste)
AB „Klaipėdos baldai“
UAB „Kurana“
AB „Guartis“
UAB „Autoidėja“
UAB „GECO Kaunas“
UAB „Visagino linija“
UAB „Lorizon Energy“
AB „Klaipėdos energija“ (Klaipėdos LEZ)
UAB „Fortum Klaipėda“
UAB „Matuizų plytinė“
UAB „Baltijos elektrinių investicijos“
UAB „ENG“ (Kauno rajone)
UAB „Geoterma“

UAB „Axis Industries“

UAB „Pramonės energija“

Komisija nepriklausomų šilumos gamintojų atitikimo Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatytiems kriterijams tyrimą atliko atsižvelgdama į tai, kad pagal naujas reguliavimo sąlygas reguliuojamą šilumos gamybos kainodarą gamintojams privaloma taikyti, kai:
- šilumos gamybos įrenginių statybai nepriklausomas šilumos gamintojas panaudoja ES arba Lietuvos biudžeto paramos lėšas;
- remtinos elektros energijos gamybai kogeneracinėse jėgainėse taikomas fiksuotas elektros energijos tarifas;
- nepriklausomo šilumos gamintojo pagaminamas šilumos kiekis sudaro daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio vienoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje. Šį kriterijų atitinkantys nepriklausomi šilumos gamintojai turi teisę kreiptis į Komisiją dėl privalomos šilumos gamybos kainodaros netaikymo.

Informacija parengta  2013-12-23