Komisija suderino AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisykles

2013 12 27
Komisija, siekdama sudaryti sąžiningas ir konkurencingas sąlygas gamtinių dujų sektoriuje, suderino AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisykles (toliau – Taisyklės).

Esminės nuostatos Taisyklėse:

- reglamentuoti perdavimo sistemos operatoriaus, skirstymo sistemų operatorių, rinkos operatorių, perdavimo sistemos naudotojų bei kitų rinkos dalyvių, prekiaujančių gamtinėmis dujomis pagal dvišales pirkimo-pardavimo sutartis, tarpusavio santykiai, teisės ir pareigos, dalyvaujant gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavime;
- numatyta galimybė į gamtinių dujų perdavimo sistemą tiekti dujas iš suskystintų gamtinių dujų terminalo, įtvirtinant, jog dujų kiekis bus nustatomas kubiniais metrais ir apskaičiuojama perduoto dujų kiekio energijos vertė.

AB „Amber Grid“ vykdo gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus funkcijas nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. ir gamtinių dujų perdavimo sistemą balansuoja vadovaudamasi Komisijoje suderintomis AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėmis. AB „Amber Grid“ balansavimo taisyklės parengtos AB „Lietuvos dujos“ balansavimo taisyklių pagrindu, pagrindiniai pakeitimai yra susiję su galimybe į gamtinių dujų perdavimo sistemą tiekti dujas iš suskystintų gamtinių dujų terminalo.

Informacija parengta 2013-12-27