Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nustatė UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainas

Komisija, išanalizavusi UAB Kretingos šilumos tinklų 2011–2012 metų faktines sąnaudas bei pateiktą šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą, nepripažino pagrįstomis beveik 23 tūkst. Lt sąnaudų, kaip būtinų centralizuotam šilumos tiekimui, ir nustatė vartotojams 0,97 ct/kWh mažesnę šilumos kainą, palyginus su šilumos tiekimo įmonės prašyme pateikta.

UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainos (be PVM)
Šaltinis: Komisija. * Skaičiavimuose naudojamos 2013 m. rugsėjo mėn. kuro kainos.

UAB Kretingos šilumos tinklai šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Kretingos rajono vartotojus.

Įmonės kuro balanse didžiąją dalį sudaro medienos kilmės biokuras – 81,96 proc., gamtinės dujos – 10,8 proc.

UAB Kretingos šilumos tinklai 2010–2012 metais į šilumos ūkį investavo 6,77 mln. Lt, 2013–2016 metais įmonė numačiusi įgyvendinti investicijų už beveik 4 mln. Lt, iš jų 820 tūkst. Lt ketinama finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Apie 1,5 mln. Lt bus skirta esamoms katilėms rekonstruoti ir naujiems biokuro katilams įrengti: Darbėnų katilinėje bus pakeisti seni susidėvėję anglimi kūrenami katilai, įrengiant 350 kW biokuro katilą, kuris bus demontuotas atliekant Grūšlaukės katilinės rekonstrukciją, planuojama pakeisti Jokubavo katilinėje senus susidėvėjusius katilus, įrengiant Laukžermės katilinėje demontuotą 300 kW biokuro katilą, pastatyti biokuro sandėlį, įrengti kuro tiekimo sistemą ir naują pakurą, taip pat planuojama katilinėje Nr. 2 suprojektuoti bei pastatyti 40 metrų aukščio metalinį dūmtraukį, katilinėje Nr. 3 (Salantai) – sumontuoti naują pilnai automatizuotą 1 MW galios biokuro katilą.

Komisija posėdyje taip pat konstatavo, kad nuo 2012 m. spalio 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d. dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusios nepadengtos sąnaudos sudaro 310,28 tūkst. Lt. Kretingos rajono savivaldybės taryba šias sąnaudas turi įvertinti, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Keičiasi ir UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainos. Komisija daugiabučių namų vartotojams suskaičiavo 21,14 Lt/m³ karšto vandens kainą.

Komisijos nustatytos naujos šilumos kainos dedamosios įsigalios Kretingos rajono savivaldybės tarybai nustačius šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Informacija parengta 2013-12-27