Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija pakoregavo rekomenduojamą Šilumos paskirstymo metodą Nr. 3

Komisija, reaguodama į gyventojų nusiskundimus dėl šilumos paskirstymo daugiabučiuose, kurių butuose įrengta kolektorinė šildymo sistema, bei siekdama skatinti gyventojus atsiskaityti pagal butuose įrengtų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, pakoregavo rekomenduojamą Šilumos paskirstymo metodą Nr. 3 (toliau – Metodas).

Esminiai pakeitimai Metode:

- sumažinta tolygaus šildymo sąlygos minimali vertė, t.y. šilumos vartotojams, taupantiems šilumos energiją, apmokėjimui bus priskiriamas mažesnis šilumos kiekis;
- reglamentuotos situacijos, kai daugiabučio namo cokoliniame aukšte yra įrengtos negyvenamosios patalpos;
- numatyta, kad vartotojui, nepaisant techninių galimybių, atsisakius įrengti šilumos apskaitos prietaisus bute (arba kitoje patalpoje), taikomas maksimalus šilumos suvartojimo normatyvas pagal Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodiką;
- nustatyta, kad nesant techninių galimybių bute (ar kitoje patalpoje) įrengti šilumos apskaitos prietaisą, taikomas pagal patalpos temperatūrinį režimą perskaičiuotas vidutinis pastato šilumos suvartojimas;
- įtvirtinta, kad į daugiabutį namą patiekta šiluma gali būti fiksuojama ir daugiau negu dviem atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais.

Informacija parengta 2013-12-27