Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nustatė mažesnes UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainas

Komisija, išanalizavusi UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2010–2012 metų faktines sąnaudas bei pateiktą šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą, nepripažino pagrįstomis beveik 3 mln. Lt sąnaudų, kaip būtinų centralizuotam šilumos tiekimui, ir nustatė vartotojams 3,62 ct/kWh mažesnę šilumos kainą, palyginus su šilumos tiekimo įmonės prašyme pateikta.

UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos (be PVM)
Šaltinis: Komisija. * Skaičiavimuose naudojamos 2013 m. spalio mėn. kuro kainos.

UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Druskininkų miesto, Liepalingio miestelio, Viečiūnų kaimo (Druskininkų savivaldybė) vartotojus.

Įmonės kuro balanse gamtinės dujos sudaro 47,1 proc., medienos kilmės biokuras – 48,2 proc. ir 4,7 proc. – akmens anglis ir skalūnų alyva.

UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ 2010–2012 metais į šilumos ūkį investavo 5,81 mln. Lt. Už šias lėšas įmonė rekonstravo esamas katilines ir šilumos tinklus bei pradėjo vykdyti investicinį projektą – 10,0 MW galios biokuru kūrenamą vandens šildymo katilo statybas. Katilas pradėtas eksploatuoti 2013 m. lapkričio mėnesį. Bendra investicijų projekto vertė siekia 11,660 mln. Lt, 50 proc. reikalingos sumos finansuota Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Komisija posėdyje taip pat konstatavo, kad nuo 2012 m. lapkričio 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d. dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo papildomai gautos pajamos yra 428,0 tūkst. Lt, nuo 2013 m. vasario 1 d. iki 2013 m. gegužės 31 d. dėl įvertinto normatyvinio pelno, apskaičiuoto nuo šilumos punktų likutinės vertės, papildomai gautos pajamos yra 29,6 tūkst. Lt. Druskininkų savivaldybės taryba šias pajamas turi įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.

Keičiasi ir UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ karšto vandens kainos. Komisija, palyginus su įmonės suskaičiuota, nustatė 0,97 Lt/m³ mažesnę karšto vandens kainą, t. y. 20,58 Lt/m³.

Komisijos nustatytos naujos šilumos kainos dedamosios įsigalios Druskininkų savivaldybės tarybai nustačius šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Informacija parengta 2013-12-27