Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija patvirtino Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą

Siekiant užtikrinti skaidrią energetikos sektoriaus priežiūrą bei didinti bendrą vartotojų ir rinkos dalyvių informuotumą, Komisija patvirtino Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Esminės nuostatos Apraše:

- apibrėžtas asmenų, kurių veikla yra reguliuojama, viešai skelbiamos informacijos skelbimo mastas, tvarka ir sąlygos;
- detalizuota, kokią informaciją turi pateikti atskiruose sektoriuose – vandens, šilumos, elektros energetikos ir gamtinių dujų – veikiantys ūkio subjektai;
- įtvirtinta, kurią informaciją ir kokiu mastu privalo viešai skelbti Komisija.

Informacija parengta 2013-12-27