2013 12 27
Siekiant užtikrinti skaidrią energetikos sektoriaus priežiūrą bei didinti bendrą vartotojų ir rinkos dalyvių informuotumą, Komisija patvirtino Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Esminės nuostatos Apraše:

- apibrėžtas asmenų, kurių veikla yra reguliuojama, viešai skelbiamos informacijos skelbimo mastas, tvarka ir sąlygos;
- detalizuota, kokią informaciją turi pateikti atskiruose sektoriuose – vandens, šilumos, elektros energetikos ir gamtinių dujų – veikiantys ūkio subjektai;
- įtvirtinta, kurią informaciją ir kokiu mastu privalo viešai skelbti Komisija.

Informacija parengta 2013-12-27