Komisija patvirtino Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą

2013 12 27
Siekiant užtikrinti skaidrią energetikos sektoriaus priežiūrą bei didinti bendrą vartotojų ir rinkos dalyvių informuotumą, Komisija patvirtino Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Esminės nuostatos Apraše:

- apibrėžtas asmenų, kurių veikla yra reguliuojama, viešai skelbiamos informacijos skelbimo mastas, tvarka ir sąlygos;
- detalizuota, kokią informaciją turi pateikti atskiruose sektoriuose – vandens, šilumos, elektros energetikos ir gamtinių dujų – veikiantys ūkio subjektai;
- įtvirtinta, kurią informaciją ir kokiu mastu privalo viešai skelbti Komisija.

Informacija parengta 2013-12-27