Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija patvirtino Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą

Siekiant nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius vidutinės biokuro kainos nustatymo principus, Komisija parengė ir patvirtino Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą (toliau – Aprašas).

Esminės nuostatos Apraše:


- nustatytos „sąnaudų lubos“ – šilumos tiekėjai ir reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai į šilumos pardavimo kainos sąnaudas galės įtraukti ne didesnę nei Komisijos nustatyta vidutinę biokuro kainą;
- nuo 2014 m. sausio 1 d. vidutinei biokuro kainai nustatyti bus naudojami duomenys apie praėjusį mėnesį tiek energijos išteklių biržoje, tiek už biržos ribų sudarytus biokuro pirkimo–pardavimo sandorius;
- nuo 2016 m. sausio 1 d. vidutinei biokuro kainai nustatyti bus naudojami tik energijos išteklių biržoje sudarytų biokuro pirkimo–pardavimo sandorių duomenys.

Apskaičiuotos vidutinės atitinkamos rūšies biokuro kainos bus taikomos šilumos tiekėjams ir reguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, kurie šilumai gaminti naudoja biokurą.

Informacija parengta 2013-12-27