Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija sustabdė UAB „Elektra visiems“ nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijos galiojimą

Siekiant užtikrinti patikimą aprūpinimą elektros energija, Komisija posėdyje priėmė sprendimą nuo 2014 m. sausio 6 d. sustabdyti UAB „Elektra visiems“ nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijos galiojimą.

Komisija konstatavo, kad UAB „Elektra visiems“:

• neįvykdė Komisijos 2013 m. gruodžio 10 d. nutarimu nustatyto įpareigojimo iki 2013 m. gruodžio 20 d. ištaisyti bendrąjį finansinio pajėgumo rodiklį ir pateikti Komisijai tai pagrindžiančius dokumentus.

Komisija įpareigojo UAB „Elektra visiems“:
• iki 2014 m. vasario 6 d. Komisijai pateikti dokumentus, įrodančius, kad nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos sąlygų pažeidimai yra ištaisyti, t. y. nuosavas kapitalas yra ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo, o bendrasis finansinio pajėgumo – ne mažesnis nei Komisijos apskaičiuota finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė elektros energijos tiekimo veiklai;
• iki 2013 m. gruodžio 31 d. informuoti UAB ,,Elektra visiems“ vartotojus apie Komisijos priimtą sprendimą, UAB ,,Elektra visiems“ nustatytus įpareigojimus, šių įpareigojimų netinkamo vykdymo pasekmes, pažymint, jog nuo 2014 m. sausio 6 d. vartotojams bus užtikrinamas garantinis elektros energijos tiekimas, bei per 1 darbo dieną nuo vartotojų informavimo pranešti apie tai Komisijai, pateikiant vartotojų informavimą pagrindžiančius dokumentus.

UAB „Elektra visiems“ neįvykdžius Komisijos nurodytų įpareigojimų, paaiškėjus naujiems reguliuojamos veiklos pažeidimams arba kitoms aplinkybėms, dėl kurių nepriklausomo tiekimo veikla taptų negalima, Komisija gali panaikinti bendrovei išduotą nepriklausomo elektros energijos tiekimo licenciją.

Informacija parengta 2013-12-27