Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Siekiama užtikrinti, kad centralizuotai tiekiamos šilumos kainos būtų pagrįstos būtinosiomis sąnaudomis

Komisija, siekdama užtikrinti, kad gyventojams teikiamų centralizuoto šildymo paslaugų kainos būtų pagrįstos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis, įvertina, ar nustatydamos šilumos įmonių paslaugų kainas savivaldybių tarybos nepažeidžia Šilumos ūkio įstatymo bei Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimų.

Komisija posėdyje konstatavo, kad Marijampolės savivaldybės taryba, 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimu nustačiusi UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ šilumos kainos dedamąsias tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, nesilaikė Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatų, įpareigojančių šilumos kainas grįsti būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis.

Marijampolės savivaldybės tarybai per 30 kalendorinių dienų nepašalinus nurodytų šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo pažeidimų, Komisija, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymu, įgyja teisę jas nustatyti vienašališkai.

Informacija parengta 2014-01-09