Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos kainos dedamąsias

Komisija, užtikrindama Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą – laiku nustatyti šilumos kainos dedamąsias, vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos kainos dedamąsias, kurios įsigalios 2014 m. vasario 1 d.

Šilumos ūkio įstatyme yra aiškiai įtvirtinta prievolė savivaldybių taryboms per 30 dienų nuo perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų projekto pateikimo patvirtinti šilumos kainos dedamąsias. Praėjus šiam terminui, Komisija įgyja teisę šilumos kainų dedamąsias nustatyti vienašališkai.

UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijai ir Kelmės rajono savivaldybės tarybai pateikė šilumos bazinės kainos dedamųjų tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams projektą, tačiau savivaldybės taryba per nustatytą terminą – 30 dienų – nenustatė šilumos kainos dedamųjų tretiesiems bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.

Komisijos vienašališki sprendimai dėl šilumos kainos dedamųjų galioja tol, kol pašalinami nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių.

Praėjusiais metais Komisija vienašališkais sprendimais nustatė 17 šilumos tiekėjų šilumos kainų dedamąsias.

Informacija parengta 2014-01-09