Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo

Komisija, siekdama didinti šilumos ūkio investicinės aplinkos stabilumą, konkurencingumą bei šilumos kainodaros skaidrumą, pakoregavo ir teikia viešajai konsultacijai 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusios Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai Projekte:

• nustatyta Šilumos (produkto) paslaugai ir Šilumos rezervinės galios užtikrinimo paslaugai priskirtina turto apimtis, numatant, kad Šilumos (produkto) paslaugai priskiriamos pajamos, sąnaudos, turtas ir įsipareigojimai, atitinkantys šilumos gamybos įrenginių galios apimtį, leidžiančią šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų sistemos galios poreikį, o Šilumos rezervinės galios užtikrinimo paslaugai priskiriamos pajamos, sąnaudos, turtas ir įsipareigojimai, atitinkantys šilumos gamybos įrenginių galios apimtį, nustatytą Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų apraše. Taip pat siūloma šilumos tiekėjams ir savivaldybių taryboms, ruošiant ir derinant ilgalaikius investicinius planus, numatyti priemones ne tik daugiabučių namų renovacijos efektui kompensuoti (šilumos tiekėjo sąnaudoms mažinti), bet ir šilumos gamybos įrenginių galiai optimizuoti;
• patikslintas Šilumos kainų nustatymo metodikos 16 punktas, reglamentuojantis apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo pagal centralizuoto šilumos tiekimo sistemas privalomumą;
• pakeistos biokuro kainos, naudotinos kas mėnesį skaičiuojant šilumos kainas, nustatymo nuostatos: numatyta, kad šilumos kainos skaičiavimuose naudotina kuro kaina ribojama 105 proc. vidutinės atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) rinkos kainos šalyje, o kurą įsigijus Energijos išteklių biržoje, taikoma faktinė kuro kaina;
• numatyta nuo 2014 m. gegužės 1 d. atsisakyti nuostatų, numatančių išskirtines sąlygas atsinaujinančių energijos išteklių plėtros projektų atsiperkamumui ir finansinių srautų subalansavimui užtikrinti;
• patikslintas šilumos (produkto) gamybos kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimas, numatant, kad šilumos tiekėjams yra nustatoma šilumos (produkto) kaina, kurią sudaro šilumos (produkto) kaina ir šilumos kaina už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą. Nepriklausomiems šilumos gamintojams nustatomos dvi kainos: šilumos (produkto) ir šilumos kaina už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą. Atitinkamai koreguojami pastoviųjų sąnaudų sumos per metus skaičiavimai ir pastoviųjų sąnaudų apimties vienai kilovatvalandei skaičiavimai.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2014 m. vasario 9 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g. 25 C, LT 08223 Vilnius), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2014-01-10