Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija pateikia sausio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką

Vidutinis centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokytis sausio mėnesį, palyginus su gruodžiu, sudaro 0,46 proc.

Centralizuotai tiekiama šiluma daugiausiai pigo Pakruojo ir Raseinių vartotojams, atitinkamai 5,1 ir 4,9 proc. Žymesnis šilumos kainos augimas fiksuojamas Radviliškyje ir Molėtuose, atitinkamai 6,5 proc. ir 4,9 proc.

Per metus centralizuotai tiekiamos šilumos kaina mažėjo 9,7 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2009–2014 metais


Šaltinis: Komisija.

Tarp penkių didžiųjų miestų už šilumą mažiausia moka Panevėžio, daugiausia – Kauno gyventojai. Kaune šilumos kaina per metus mažėjo 11,2 proc., Panevėžyje, Vilniuje bei Klaipėdoje 10,4 – 10,5 proc., Šiauliuose metinis šilumos kainos mažėjimas sudarė 2,3 proc.

2 pav. Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose, ct/kWh su PVM


Šaltinis: Komisija.

2013 m. lapkritį, palyginus su 2012 m. lapkričiu, gamtinės dujos pigo 10,4 proc. Palyginus 2013 m. lapkritį su 2013 m. spaliu, gamtinių dujų kaina augo 1,0 proc.

Biokuras 2013 m. lapkričio mėn., palyginus su 2013 m. spalio mėn., brango 6,2 proc., o per metus (2012 m. lapkritis/ 2013 m. lapkritis) pigo 12,0 proc. Skaičiavimuose lyginamos vidutinės svertinės kuro kainos.

3 pav. Šilumos įmonių perkamas kuras Lt/tne


*vidutinės kuro kainos, vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 121.3 punktu, nustatomos kaip geometrinis šalies šilumos tiekėjų, realizuojančių daugiau kaip 10 GWh šilumos per metus, ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų pirkto kuro kainų vidurkis, atmetus atitinkamo laikotarpio ekstremalias vertes (esant daugiau nei 3 atitinkamos kuro rūšies pirkimams).
Šaltinis: Komisija.

2014 m. sausio mėn. mažiausia šilumos kaina buvo Utenoje, didžiausia - Nemenčinėje. 

Vienas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prioritetų – centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį iki 2020 m. padidinti iki 50 proc.

4 pav. pateikiamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas pagal Komisijos licencijuojamus šilumos tiekėjus. Skaičiai prie šilumos tiekėjo pavadinimo nurodo, kokią dalį procentais kuro struktūroje sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinant tiek šilumos tiekėjo gaminamą, tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamą šilumą, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (žaliai pažymėti kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad mieste daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama naudojant atsinaujinančius energijos išteklius).

  4 pav. Šilumos kainos 2014 m. sausio mėn., ct/kWh su PVM


Šaltinis: Komisija.

Informacija parengta 2014-01-10