Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia 2013 m. III ketvirčio gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą

Komisija, vykdydama rinkos priežiūros funkciją ir siekdama, kad rinkos dalyviai disponuotų patikima bei aktualia informacija, parengė ir skelbia 2013 m. III ketvirčio gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą.

Komisija kas ketvirtį apibendrina rinkos dalyvių teikiamų ataskaitų, Europos centrinio banko, Lietuvos banko duomenis apie gamtinių dujų importą, vartojimą bei transportavimą dujotiekiais, rinkos dalyvių užimamas atitinkamas rinkos dalis, vidutines gamtinių dujų importo kainas į Lietuvą bei investicijas į gamtinių dujų perdavimo, skirstymo ir tiekimo sektorius.

Esminiai 2013 m. III ketv. įvykiai:

• Gamtinių dujų importo rinkoje veikiantys dalyviai 2013 m. III ketv., palyginti su 2012 m. III ketv., importavo 30,5 proc. mažiau gamtinių dujų, importo sąnaudos mažėjo 15,8 proc.
• Alternatyvių kuro rūšių (1 proc. sieringumo mazuto ir gazolio 0,1 proc.) kainų pokyčiai bei dolerio silpnėjimas lito atžvilgiu, palyginti su 2012 m. III ketv., lėmė 11,3 proc. mažesnę svertinę gamtinių dujų importo kainą.
• 2013 m. III ketv. gamtinių dujų tranzito apimtys, palyginti su 2012 m. III ketv., mažėjo 10,1 proc., perdavimo Lietuvos vartotojams – 31,9 proc. Šie veiksniai nulėmė 23,1 proc. bendrų perdavimo apimčių mažėjimą.
• Pajamos iš gamtinių dujų perdavimo Lietuvos vartotojams veiklos 2013 m. III ketv. siekė 29,1 mln. Lt ir, palyginti su 2012 m. III ketv., mažėjo 3,1 proc.
• 2013 m. III ketv. paskirstyta 18,7 proc. mažiau gamtinių dujų nei 2012 m. III ketv. Didžiausią skirstymo rinkos dalį – 97,1 proc. – užėmė AB „Lietuvos dujos“.
• Skirstymo veiklos pajamos 2013 m. III ketv. siekė 22,1 mln. Lt, t. y. 19,0 proc. mažiau nei 2012 m. III ketv.
• Didmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka ir toliau išlieka palyginti nedidelė: 2013 m. III ketv. parduota 1,2 mln. gamtinių dujų – 41,2 proc. mažiau nei 2012 m. III ketv.
• 2013 m. III ketv. pajamos už dujas, parduotas didmeninėje tiekimo rinkoje, siekė 1,7 mln. Lt ir, palyginti su 2012 m. III ketv., buvo 45,9 proc. mažesnės.
• Mažmeninėje gamtinių dujų rinkoje 2013 m. III ketv. patiekta 6,1 proc. mažiau dujų (279,3 mln. ) nei 2012 m. III ketv. Tiekimas nebuitiniams vartotojams 2013 m. III ketv., palyginti su 2012 m. III ketv., mažėjo 4,8 proc., buitiniams vartotojams – 25,5 proc.
• Mažmeninės gamtinių dujų tiekimo rinkos dalyvių pajamos iš buitiniams vartotojams patiektų dujų 2013 m. III ketv. sudarė 25,9 mln. Lt ir, palyginti su 2012 m. III ketv., buvo 16,1 proc. mažesnės. Pajamos iš nebuitinių vartotojų segmento 2013 m. III ketv. buvo 14,8 proc. mažesnės nei 2012 m. III ketv. ir siekė 335,2 mln. Lt.
• 2013 m. III ketv. gamtinių dujų biržose buvo sudaryti 37 sandoriai.
• Perdavimo rinkoje per 2013 m. III ketv. buvo investuota 22,4 mln. Lt arba 8,6 mln. Lt mažiau nei 2012 m. III ketv. Skirstymo rinkos investicijos 2013 m. III ketv. siekė 20,7 mln. Lt, t. y. 30,1 proc. daugiau nei 2012 m. III ketv. Tiekimo rinkoje 2013 m. III ketv. investuota 36 mln. Lt (73,9 proc. mažiau palyginus su 2012 m. III ketv.).
• Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, valstybė narė privalo užtikrinti perdavimo veiklos atskyrimą nuo skirstymo, tiekimo ir gamybos veiklų bei šių veiklų komercinių interesų, įskaitant perdavimo veiklos nuosavybės atskyrimą. Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d., teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskyrus gamtinių dujų perdavimo veiklą, gamtinių dujų perdavimo veiklą vykdo AB „Amber Grid“. Visiškas perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1239 patvirtintu Gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių gamtinių dujų įmonių veiklų ir kontrolės atskyrimo vykdymo planu, numatytas iki 2014 m. spalio 31 d.
• 2013 m. spalio mėn. Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ investicijų projektą, skirtą skirstymo sistemos operatoriui atskirti, ir pritarė investicijoms, kurių preliminari vertė yra apie 2,24 mln. Lt.

2013 m. III ketvirčio gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą atsisiųskite.

Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitas galite rasti Komisijos tinklalapyje.

Informacija parengta 2014-01-14